Prejdi k nám od inej spoločnosti a získaj 6 mesiacov služby zadarmo

V prípade, že k nám prejdete od inej spoločnosti, získate od nás zadarmo služby na 6 mesiacov. Služby vrámci tejto akcie sú viazané na 12 mesiacov a je nutná platba vopred na 6 mesiacov. Pre uplatnenie akcie je nevyhnutné predložiť aktuálnu faktúru od inej spoločnosti pre konkrétne odberné miesto. Akcia sa nevzťahuje na službu ISPER2GO a na hlasové služby.