Prejdi k nám od inej spoločnosti a získaj 6 mesiacov internetu zadarmo

V prípade, že k nám prejdete od inej spoločnosti, získate od nás zadarmo internet na 6 mesiacov. Služby vrámci tejto akcie sú viazané na 12 mesiacov pre pevné pripojenie internetu a 24 mesiacov pre rodinné domy. Pre uplatnenie akcie je potrebné predložiť aktuálnu faktúru na pevný internet od inej spoločnosti pre konkrétne odberné miesto. Súčasťou akcie je inštalačný poplatok zadarmo.