ISPER TV2GO

  • Sledovanie TV na ľubovoľnom zariadení (TV,Tablet,Smartphone,PC)
  • Sledovanie TV na ľubovoľnom mieste
  • 7 dňový TV archív
  • Bez zmluvnej viazanosti