Káblová TV

  • Digitálna televízia s výbornou kvalitou a najlepšou cenou
  • Dostupná len pre oblasti s optickým pripojením
  • Bez zmluvnej viazanosti

TV Slovakia

  • Digitálna kódovaná televízia s dokonalou programovou struktúrou
  • Dostupná len pre oblasti s optickým pripojením
  • Bez zmluvnej viazanosti

ISPER TV2GO

  • Sledovanie TV na ľubovoľnom zariadení (TV,Tablet,Smartphone,PC)
  • Sledovanie TV na ľubovoľnom mieste
  • 72 hodinový TV archív
  • Bez zmluvnej viazanosti