Na tejto stránke sa dočítate o podmienkach pripojenia programov: TV Basic, TV Standard, TV Extra.

Tieto služby sú dostupné v týchto lokalitách:

 • Bratislava – Petržalka

Postup zriadenia služby:

 1. Kontaktujte nás pre zistenie dostupnosti na vašej adrese.
 2. S našimi operátormi si dohodnete presný dátum a čas inštalácie u Vás doma.
 3. V čase inštalácie Vám náš technik zriadi káblové pripojenie do Vášho bytu. V prípade, že už v byte máte vlastnú koaxiálnu kabeláž, vieme ju použiť.
 4. Inštalácia je ukončená overením funkčnosti televízneho pripojenia, spísaním Zmluvy o pripojení a Inštalačného protokolu.
 5. Pri inštalácii nie je potrebné nič platiť. Všetky poplatky za inštaláciu budú zahrnuté v prvej faktúre spolu s poplatkom za služby.
 6. Po inštalácii platí 7 dňová skúšobná doba. V prípade, že so službou nebudete spokojní, treba nás do 7 dní od inštalácie informovať o ukončení zmluvy v skúšobnej dobe. V tomto prípade nemusíte platiť mesačný a ani inštalačný poplatok.

Postup zrušenia služby:

 1. Keďže v týchto programoch nemáme žiadne viazanosti, platí štandardná výpovedná lehota 1 mesiac.
 2. Výpoveď je nutné podať písomne – listom alebo e-mailom, prípadne osobne u nás v kancelárii.
 3. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede.
 4. Dodávanie služby končí posledným dňom platnosti zmluvy.