Na tejto stránke sa dočítate o podmienkach pripojenia programu: Televízie HB.

Tieto služby sú dostupné v týchto lokalitách:

 • Hviezdoslavov – Projekt Hviezdne Byvanie
 • Hviezdoslavov – Lokalita Pekná cesta

Postup zriadenia služby:

 1. Kontaktujte nás pre zistenie dostupnosti na vašej adrese.
 2. S našimi operátormi si dohodnete presný dátum a čas inštalácie u Vás doma.
 3. V čase inštalácie Vám náš technik zriadi pripojenie na televíznu sieť cez už existujúce rozvody.
 4. Inštaláca je ukončená overením funkčnosti pripojenia, spísaním Zmluvy o pripojení a Inštalačného protokolu.
 5. Pri inštalácii nie je potrebné nič platiť. Všetky poplatky za inštaláciu budú zahrnuté v prvej faktúre spolu s poplatkom za služby.

Postup zrušenia služby:

 1. Keďže v tomto programe nemáme žiadne viazanosti, platí štandardná výpovedná lehota 1 mesiac.
 2. Výpoveď je nutné podať písomne – listom alebo e-mailom, prípadne osobne u nás v kancelárii.
 3. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede.
 4. Dodávanie služby končí posledným dňom platnosti zmluvy.