Od 01.10.2019 prichádza k rozšíreniu programovej ponuky televízie ISPER TV2GO Standard a TV2GO Komplet o tv stanice Šlágr 2 a NASA TV HD. Do rozširujúcich balíkov GO Komplet, GO Mojich 5, GO Mojich 10, GO Mojich 15 zaraďujeme tv stanicu Spektrum Home. Zároveň meníme SD kvalitu vysielania na HD kvalitu vysielania na tv staniciach Prima Comedy Central HD, Arena Sport 2 HD, Film Box HD, AMC HD a Film+ HD.