Prejdi k nám od inej spoločnosti a získaj 6 mesiacov internetu zadarmo

V prípade, že k nám prejdete od inej spoločnosti, získate od nás zadarmo internet na 6 mesiacov. Služby vrámci tejto akcie sú viazané na 12 mesiacov pre pevné pripojenie internetu a 24 mesiacov pre rodinné domy. Pre uplatnenie akcie je potrebné predložiť aktuálnu faktúru na pevný internet od inej spoločnosti pre konkrétne odberné miesto. Súčasťou akcie je inštalačný poplatok zadarmo. Dodanie internetu zadarmo na dobu šiestich mesiacov, bude zrealizované počas posledných šiestich mesiacov viazanosti zmluvy.

Ušetri inštalačný poplatok

Ušetrite inštalačný poplatok. Pri viazanosti na 12 mesiacov Vám odpustíme inštalačný poplatok.

Pripoj svojho známeho

Budeme radi, ak informáciu o našich službách posuniete ďalej. V prípade, ak na základe Vašeho doporučenia pripojíme nového zákazníka, odmeníme Vás 100% zľavou z mesačného poplatku po dobu troch mesiacov. Akcia sa nevzťahuje na službu ISPERTV2GO a na hlasové služby. Tiež sa akcia nevzťahuje na projekty “Hviezdne bývanie” vo Hviezdoslavove a “Median House” na Podunajskej 23/J.

Akcie platia pre fyzické osoby.