Telefónna služba VoIP s 10 telefónnymi číslami
 • Služba bez viazanosti
 • V cene 1250 minút volaní do pevných sietí alebo 375 minút do mobilných sietí
 • Mesačný poplatok je pretelefonovateľný
 • Volanie vo vlastnej sieti zadarmo
 • CLIP a CLIR
 • Výpisy odchádzajúcich hovorov
 • Využívanie čísla na viacerých zariadeniach súčasne
 • Oznámenie o neprijatých hovoroch e-mailom
 • Zvýhodnené volania do 5 krajín
 • Presmerovanie hovorov
 • Odkazová schránka
 • Výpisy prichádzajúcich hovorov
 • Výpisy telefónnych hovorov e-mailom

Volania na pevné siete SR:

0,0240 €/min po prevolaní kreditu

Volania na mobilné siete SR:

0,0800 €/min po prevolaní kreditu

Mesačný poplatok:

29,99€
Pre využívanie služby Hlas L je nevyhnutné používať vlastné zariadenie s podporou protokolov VoIP.
Služba Hlas L je poskytovaná v spolupráci so spoločnosťou VM Telecom, s.r.o.