Telefónna služba VoIP s 1 telefónnym číslom
  • Bez viazanosti a mesačných poplatkov(*)
  • Volanie vo vlastnej sieti zadarmo
  • CLIP a CLIR
  • Výpisy odchádzajúcich hovorov
  • Využívanie čísla na viacerých zariadeniach súčasne
  • Oznámenie o neprijatých hovoroch e-mailom

Volania na pevné siete SR:

0,0390 €/min

Volania na mobilné siete SR:

0,1100 €/min

Mesačný poplatok:

0 €
*Mesačný poplatok služby Hlas S je pre právnické osoby 3 €. Tento poplatok neslúži ako kredit.
Pre využívanie služby Hlas S je nevyhnutné používať vlastné zariadenie s podporou protokolov VoIP.
Služba Hlas S je poskytovaná v spolupráci so spoločnosťou VM Telecom, s.r.o.